// Privacybeleid

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY is een dochterbedrijf van TYCO Fire and Security Services, dat op haar beurt een divisie is van Tyco International Ltd.

De hiernavolgende voorwaarden en condities beheersen de toegang tot en het gebruik van deze website.

 

Mogen wij u vriendelijk verzoeken deze voorwaarden en condities met de nodige aandacht te lezen. Door het verdere gebruik van deze website gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en condities en dat u akkoord gaat gebonden te zijn door de inhoud ervan.

 

Indien U niet akkoord zou gaan met deze voorwaarden en condities verzoeken wij u om het verdere gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

 

Disclaimer

Als eigenaar van deze website zal TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY België de gebruikelijke inspanningen doen om de informatie op deze website recent te houden, maar tegelijkertijd wenst TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY er op te wijzen dat zij niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor informatie die niet of niet volledig correct zou blijken te zijn.

 

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade en/of   beschadigingen die het resultaat zouden zijn van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid toegang te krijgen tot deze website, of omdat er wordt verder gegaan op informatie verstrekt door deze website.

 

Het gebruik van en de toegang tot de website zijn volledig op eigen risico van de gebruiker. Noch TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY, noch eender welke derde partij die betrokken is in de creatie, productie of   levering van deze website kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade, zij ze direct, indirect, materieel of immaterile schades noch voor boetes die voorvloeien uit het gebruik van deze website.

 

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY verwerpt alle aansprakelijkheid en kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade aan, noch voor een virus dat schade zou kunnen toebrengen aan, de hard-en software van uw computer en/of computermateriaal of enige andere eigendom tengevolge van de toegang tot of het gebruik van of surfen op deze website of door het downloaden van materialen, gegevens, teksten, beelden, videobeelden of geluidsfragmenten van deze website.

 

Beperking van aansprakelijkheid

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY stelt deze website enkel en alleen ter beschikking voor doeleinden van informatie, animatie en gebruiksgemak. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor eender welke directe, indirecte, accidentele, specifieke of gevolgschade, verlies van opbrengsten of onderbreking van de diensten die voorvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website zelfs ingeval TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY voorafgaandelijk zou verwittigd geweest zijn van   de mogelijkheid tot deze schade. Als gebruiker van deze website aanvaardt U uitdrukkelijk de mogelijkheid tot het ontstaan van deze schade.

 

Aanpassingen aan de website of het verwijderen van de website

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY behoudt zich het recht voor om deze website, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent aan te passen of te verwijderen, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Als gebruiker gaat U er mee akkoord dat TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY op geen enkele manier verantwoordelijk kan gehouden worden   noch aan uzelf noch aan een derde partij voor het aanpassen of verwijderen, zoals beschreven in dit artikel.

 

Copyright informatie

Tenzij anders wordt vermeld bezit TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY het copyright van de inhoud van deze website. Niettegenstaande kan het copyright van bepaalde stukken eigendom zijn van iemand anders en is het opgenomen op deze website met de nodige licenties en overeenkomsten.

 

U kan deze website en haar inhoud enkel en alleen gebruiken voor niet commercile doeleinden of persoonlijke gebruik tenzij U beschikt over een voorafgaande schriftelijke toestemming van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY. U kan eender welke informatie van deze website uitprinten voor persoonlijk gebruik. U kan de informatie op deze website enkel en alleen downloaden voor persoonlijk niet commercieel gebruik. Alle andere vormen van gebruik, het maken van kopien en de reproductie van deze website of van een deel ervan is verboden ( op uitzondering van de limieten waar de wet bepaalt dat het wel is toegelaten). De inhoud van deze website of van een deel ervan mag niet worden gereproduceerd op eender welke andere website. Indien U zinnens bent de inhoud van deze website te reproduceren of op eender welke andere manier te gebruiken bent U zelf verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuringen, indien van toepassing.

 

Handelsmerk informatie

Deze website bevat namen, logos en merken die eigendom zijn van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY, van   aangesloten bedrijven of van derden. Alle intellectuele rechten, met inbegrip van het copyright, de handelsmerken, industrile geheimen en patentrechten, zijn voorbehouden en het misbruik ervan is ten strengste verboden.

U verklaart er zich mee akkoord dat niets op deze website mag beschouwd worden als het afzien van verdere juridische acties zodat een de toestemming van handelsmerken die op deze website voorkomen zonder schriftelijke toestemming van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY, haar zusterbedrijven of derden   mogen worden gebruikt.

 

Op uitzondering van de persoonlijke informatie die we zouden verzamelen, materie die wordt geregeld door onze privacy policy, bent u akkoord dat informatie die wordt gegeven aan TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY in verband met deze website, door de onderschrijver wordt gegeven aan TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY en door TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY wordt ontvangen op een niet-vertrouwelijke basis.

 

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY mag deze informatie zonder beperking gebruiken voor eender welk doel, hierin begrepen het reproduceren, het doorzenden, de publicatie, het uitzenden en het posten.

 

Links naar websites van derden

Deze website heeft links naar andere websites waarover wij geen controle kunnen uitoefenen. De links naar deze websites worden enkel en alleen aangeboden als een dienst naar de gebruikers van onze website. U gaat akkoord dat TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY geen controle heeft over de inhoud van deze websites en dat onderhavige voorwaarden en condities niet van toepassing zijn voor deze websites.

 

Derhalve gaat U ermee akkoord dat TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY geen enkele garantie, uitdrukkelijk of verondersteld, kan geven over de inhoud van deze gelinkte websites en geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de inhoud of het gebruik van deze websites.

 

Een link naar een website die niet behoort tot TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY houdt niet in dat TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY de inhoud van deze website onderschrijft, noch de producten of diensten erop vermeldt.

 

Indien u een link gebruikt naar een niet TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY website gaat u ermee akkoord dat dit op eigen risico is en dat het volledig uw verantwoordelijkheid is om alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen virussen of andere schadelijke items.

 

Richtlijnen betreffende het linken naar deze website

 

WAARSCHUWING : het linken naar de website van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY houdt in dat u de onderhavige voorwaarden en condities aanvaardt en dat u akkoord gaat de onderstaande richtlijnen na te leven. Indien u niet akkoord gaat met onderhavige voorwaarden en condities en indien u de hiernavolgende richtlijnen niet wenst na te leven, verzoeken wij u niet naar deze website te linken

 

Indien u naar de TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY website linkt, gaat u akkoord:

  • u hebt toegang tot de inhoud van de TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY website maar u mag hier geen kopie van maken
  • u opent de TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY Website niet binnen een frame van uw eigen website, en u creëert geen randen rond de website van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
  • houdt niet in dat TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY u of uw producten onderschrijft
  • u zal geen misleidende informatie geven betreffende u of uw website s relatie tot TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
  • u zal geen foute, misleidende of niet correcte informatie verstrekken over TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY of haar producten en diensten op uw website of op eender welke andere manier de producten van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY in een slecht daglicht stellen
  • u zal het logo van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY niet gebruiken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
  • u zal geen informatie op uw website zetten die onwettelijk, onaangenaam, aanvallend of controversieel is en u zal enkel informatie op uw website vermelden die voor alle leeftijdsgroepen geschikt is.

   

Privacy wetgeving

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY respecteert de privacy van elke gebruiker van deze website. Het hiernavolgende privacybeleid verklaart in welke omstandigheden TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY persoonlijke informatie van een gebruiker mag verzamelen tijdens zijn/haar bezoek aan deze website en stelt tevens op welke manier TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY deze   verkregen informatie kan en mag gebruiken.

 

Welke persoonlijke informatie verzamelt TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY van de gebruikers van deze website ?

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY kan persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelen met het oog op een verbetering en personalisering van de contacten tussen haar en de bezoekers van deze website.

 

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY kan de informatie die u zelf inbrengt op de website bewaren. U hebt altijd de keuze om de informatie waarom wij vragen niet te verstrekken, maar dit zou mogelijk kunnen resulteren in een beperktere toegang tot de website.

 

Bijkomend kan TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY ook niet-identificeerbare informatie verzamelen. Telkens u aanlogt op de website van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY ontvangen en bewaart TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY bepaalde types van niet-identificeerbare informatie. Voorbeeld van zulke niet-identificeerbare informatie zijn cookies, die gebruikt worden om informatie te bekomen wanneer uw web browser zich in verbinding stelt met deze website. Een cookie is een alfanumerieke identificatie dat we naar uw computer zenden via jouw web browser en dat daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

 

De cookie laat ons toe om uw computer te herkennen telkens u een bezoek brengt aan deze website. Op de meeste browsers vind u een helpfunctie op de gebruikersbalk. Gelieve deze informatiehulp te raadplegen over hoe u verwittigd kan worden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en over hoe u deze cookies dient uit te schakelen. Wij raden u aan onze cookies actief te houden daar ze u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de beste onderwerpen op onze website.

 

Hoe gebruiken wij persoonlijke informatie en niet-identificeerbare informatie?

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY gebruikt de persoonlijke informatie enkel en alleen op een manier die in overeenstemming is met   onze privacy-politiek en met de wetgeving die hierop betrekking heeft.

 

Indien u persoonlijke informatie geeft voor een welbepaald doel, dan mogen wij deze persoonlijke informatie gebruiken in het kader waarvan ze werd verstrekt. Als voorbeeld hiervan kunnen we het volgende aanhalen : indien u ons contacteert via e-mail, dan kunnen wij deze persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen, of indien u ons contacteert aangaande een gepubliceerde openstaande vacature dan kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken in de procedure om u aan te werven.

 

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY gebruikt uw persoonlijke informatie en de niet-identificeerbare informatie die werd vergaard door middel van deze website om de inhoud en de functionaliteit van deze website te verbeteren, om onze klanten en de markt beter te begrijpen en om onze diensten en producten te verbeteren.

 

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY kan jouw persoonlijke informatie gebruiken om u in de toekomst   te contacteren, op een elektronische wijze of een andere wijze, zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten waarvan wij overtuigd zijn dat ze u kunnen interesseren of waardoor het makkelijker wordt voor u op deze website te raadplegen.

Indien we dit doen zal elke communicatie de mogelijkheid bevatten om te melden dat u geen verdere informatie van ons wenst te ontvangen.

 

Geeft TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY de informatie die ze ontvangt aan anderen ?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie over onze gebruikers. Wij beschouwen deze persoonlijke informatie als een zeer belangrijk deel van de relatie die wij hebben met onze klanten en we behandelen deze informatie dan ook met zeer grote voorzorg en respect. Niettegenstaande zijn er bepaalde omstandigheden, zoals hieronder beschreven, in welke wij wel uw persoonlijke informatie kunnen delen met derden.

 

Marketing: het is mogelijk dat wij bepaalde verklaringen die u ons meedeelt via deze website en die betrekking hebben op TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY of op onze diensten en/of producten gebruiken in het kader van advertentie en/of marketing.

 

Agenten: TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY, zoals zovele andere bedrijven, huurt soms andere bedrijven in voor het uitvoeren van welbepaalde diensten, laten we maar denken aan mailings, het versturen van e-mails en het beheren van databases. Indien we een derde bedrijf inhuren om zulke taken uit te voeren geven we hen enkel de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun taak correct uit te voeren en we nemen alle mogelijke voorzorgen om hen te verbieden deze persoonlijke informatie te gebruiken in eender welke andere context.

 

Het overdragen van activiteiten: In de verdere ontwikkeling van ons bedrijf, is het mogelijk dat we bepaalde activiteiten en of bedrijven verkopen of aankopen. In zulke overdracht zou het kunnen dat de persoonlijke informatie een deel van de waarden is.

 

Voor de bescherming van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY en van anderen: wij kunnen klanteninformatie en persoonlijke informatie meedelen wanneer we in de overtuiging zijn dat deze mededeling noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen, of indien we door deze mededeling de rechten, eigendommen, belangen of veiligheid van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY, onze gebruikers of derden vrijwaren, of indien we daardoor onze voorwaarden en condities of andere overeenkomsten kunnen afdwingen. Bijkomend mogen wij persoonlijke informatie uitwisselen met andere organisaties in het kader van fraudebestrijding en risicobeheersing.

 

Publieke domeinen: alle mededelingen die U doet op een publiek deel van de website zal ook publiek zijn. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY voert geen controle uit op, en is niet verantwoordelijk voor daden die gesteld worden door andere gebruikers van deze website indien het informatie betreft die je op een publiek deel van de website ingeeft. Bijkomend dienen wij te waarschuwen dat de persoonlijke informatie die u ingeeft op het publiek deel van de website door andere gebruikers kan worden verzameld en gebruikt, oa voor het verzenden van niet gevraagde informatie of wat dan ook.

 

Hoe beveiligd is de persoonlijke informatie die jullie over mij hebben ?

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY neemt alle redelijk verantwoorde middelen ter bescherming van de persoonlijke informatie die je ons bezorgt via de website voor wat betreft de niet geoorloofde toegang, de verwijdering en de wijziging. Nochtans kan de veiligheid van het internet niet gegarandeerd worden. Gelieve aldus geen vertrouwelijke informatie in te geven op deze website.

 

De toegang tot jouw persoonlijke informatie

Indien je wenst om jouw persoonlijke informatie te bekijken, of correcties aan te brengen aan de reeds bestaande informatie, of om informatie te verwijderen, volstaat het om TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY te contacteren via een e-mail die je verstuurt naar het onderstaande e-mail adres. Indien je de verwijdering van persoonlijke informatie vraagt, verklaar je bij deze kennis te nemen van het feit dat bepaalde residuaire informatie mogelijkerwijze kan blijven bestaan in de dossiers en archieven van TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY, maar TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY zal deze informatie niet meer gebruiken voor commercile doeleinden. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY behoudt zich het recht voor jouw persoonlijke informatie te bewaren indien TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY jouw toegang tot deze website heeft gelimiteerd of geweigerd naar aanleiding van een schending van onze voorwaarden en condities.

 

Welke keuzes heb ik ?

Zoals duidelijk gesteld in deze privacy policy, hebt u steeds de mogelijkheid om geen persoonlijke informatie aan ons over te maken. Nochtans kan dit resulteren in een beperktere toegang tot de website.

 

Links naar andere sites

Het is mogelijk dat u de mogelijkheid geboden wordt om via deze website toegang te hebben tot andere sites via links. U bent ervan op de hoogte en u bent akkoord dat het gebruik van deze sites onder de verantwoordelijkheid valt van de privacy policies van deze andere website en niet onder deze privacy policy. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor daden gesteld door de operatoren en/of verantwoordelijken voor deze andere websites.

 

AANPASSINGEN AAN DE VOORWAARDEN EN CONDITIES

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en condities op eender welk moment aan te passen zonder voorafgaande verwittiging. Een recente en geldige versie van deze voorwaarden en condities is steeds beschikbaar op deze website, ook indien ze gewijzigd werden. U bent akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent om op regelmatig tijdstippen deze voorwaarden en condities na te kijken en dat het verder gebruiken van deze website nadat er wijzigingen werden aangebracht aan de voorwaarden en condities tot gevolg heeft dat u deze wijzigingen accepteert.

 

Indien een onderdeel van deze voorwaarden en condities niet van toepassing kan zijn of niet afdwingbaar is ten gevolge van de heersende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de disclaimer en de beperkingen van de verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven, dan wordt aangenomen dat het niet van toepassing zijnde of afdwingbaar zijnde onderdeel van deze voorwaarden en condities verondersteld wordt vervangen te zijn door een wel van toepassing zijnde of wel afdwingbare versie die zo kort mogelijk aansluit bij de geest en de letter van het originele deel. Het overige deel van de voorwaarden en condities blijft zijn effecten uitwerken.

 

De toepasbare wet

Deze voorwaarden en condities zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval er een geschil zou ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en condities of in geval er een geschil zou ontstaan betreffende deze website zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Hoe ons te contacteren

Mochten er nog vragen zijn betreffende deze voorwaarden en condities, of indien u wenst jouw persoonlijke informatie te bekijken, ons in te lichten over wijzigingen die u wenst aan te brengen aan deze persoonlijke informatie of indien u deze persoonlijke informatie wenst te verbeteren, aarzel niet ons te contacteren.

Onze merken