Onze waarden

  "We waarderen gedrag minstens even veel,
 misschien zelfs wel meer dan de resultaten
die we leveren."

            - George Oliver, Johnson Controls CEO

Onze waarden

// Onze waarden in de praktijk brengen

Wij brengen onze waarden Integriteit, Uitmuntendheid, Teamwerk en Verantwoordelijkheid in de praktijk door ons werk, onze toewijding en activiteiten die onze persoonlijke groei en ontwikkeling in het bedrijf ondersteunen. Lees meer over de verschillende initiatieven van Johnson Controls die dit doel ondersteunen.

Belangrijke initiatieven van Johnson Controls

Essentiële waarden

Onze waarden vormen onze houding ten opzichte van klanten, maar ook ten opzichte van elkaar, en vormen een leidraad voor de manier waarop we elke dag zakendoen. Vanuit deze waarden doen we elke dag ons werk, en streven ernaar om de beste dienstverlening aan onze klanten en elkaar te bieden.

Als richtlijn voor alle werknemers over de beste manier om onze waarden in de praktijk te brengen, biedt Johnson Controls een opleidingsprogramma dat de essentiële waarden - Integriteit, Uitmuntendheid, Teamwerk, Verantwoordelijkheid - versterkt, en biedt cursussen aan over het beleid en de procedures beschreven in de Gids voor ethisch gedrag. Wij geloven dat door de juiste tools en hulpmiddelen aan te bieden, we alle medewerkers in staat stellen om altijd op de juiste manier zaken te doen.

Zero Harm

Onze visie is om producten te produceren en services te verlenen aan klanten op een veilige, verantwoorde manier die de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, het milieu, onze klanten, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we actief zijn, respecteert.

Alle Johnson Controls werknemers, managers en leidinggevenden, alsmede aannemers zijn verantwoordelijk voor het begrijpen, bevorderen en uitvoeren van dit beleid en de bijbehorende bedrijfsprincipes.

Alle managers en topmanagement bezoeken onze bouwplaatsen regelmatig om de verantwoordelijkheid te nemen voor dit onderwerp dat het meest belangrijk voor ons is.

Drivers Distraction Preventiebeleid

Samen werken aan veiligheid, ook onderweg

Binnen ons Zero Harm programma, waarin we streven naar  geen ongelukken, geen menselijk letsel en geen schade aan het milieu, is er een duidelijke visie en beleid ontwikkeld omtrent het werken aan veiligheid, ook onderweg. Binnen dit programma wordt tevens aandacht besteed aan het handhaven van de Johnson Controls carpolicy en worden onze medewerkers handvatten aangereikt om veilig te rijden. 


Met de grote beschikbaarheid van mobile devices, waaronder smartphones, is het tegenwoordig mogelijk altijd en overal bereikbaar te zijn en te beschikken over telefoon, mobiele apps, e-mail et cetera. Het gebruik van deze middelen tijdens deelname aan het verkeer leidt af en kan leiden tot ongevallen. Omdat Johnson Controls de risico’s tot verkeersongevallen wil voorkomen is per 1 april 2016 het Drivers Distractions Preventiebeleid van kracht. Dit beleid houdt in dat het niet meer is toegestaan dat Johnson Controls medewerkers tijdens het rijden gebruik maken van mobiele telefoons, PDA devices, navigatiesystemen en GPS en iedere andere vorm van communicatie die voor afleiding kan zorgen. 

Het Women's Growth Network (Groeinetwerk voor vrouwen)

Het Women’s Growth Network (WGN) van Johnson Controls is een gevestigd netwerk voor zowel vrouwelijke als mannelijke leiders en professionals.

Ons doel is om de waarde, groei en voortgang van vrouwen te steunen, wat zal leiden tot versnelling van uitzonderlijke bedrijfsprestaties.


Onze doelstellingen:

 • Het bevorderen van culturele verandering en stimuleren van de erkenning van de noodzaak voor divers en innovatief management.
 • Het ontwikkelen van een dynamisch platform voor netwerken en leiderschapsontwikkeling voor Johnson Controls-vrouwen wereldwijd.
 • Netwerken in de regio's met elkaar te verbinden voor uitwisseling van kennis.
 • Vrouwelijke professionals te verbinden met een nationaal lokaal netwerk dat is aangesloten op een regionaal netwerk om bewustwording en persoonlijke ontwikkeling voor vrouwen te stimuleren.

Wat we doen:

 • Een netwerk van lokale WGN's creëren die met elkaar verbonden zijn.
 • Het duidelijke doel en de doelstellingen van de WGN stimuleren naar lokale netwerken.
 • Rolmodellen identificeren die succesverhalen van vrouwen benadrukken en bevorderen.
 • Uitwisseling van beste voorbeelden over de hele wereld.

Diversiteit en integratie

Johnson Controls Integrated Fire & Security (continentaal Europa) is een geweldig voorbeeld van een gevarieerd gebied en milieu. Onze inzet voor diversiteit is volledig geïntegreerd met alle aspecten van ons bedrijf en wordt benadrukt als een belangrijke bedrijfsstrategie die is weerspiegeld in de dagelijkse bedrijfsvoering en de gemeenschappen aan wie we diensten leveren. Wij nemen ook deel aan conferenties en wervingsevenementen gesponsord door verenigingen die diverse bevolkingsgroepen vertegenwoordigen.

We weten dat een divers personeelsbestand en open cultuur ons zal helpen om zakelijke doelstellingen te bereiken. Daarom hebben we een plan ontwikkeld om diversiteit en integratie in Europa te ondersteunen. Deze richt zich op de volgende onderdelen:

 • Aanstelling van Land Champions voor diversiteit en integratie in continentaal Europa.
 • Organisatie van "'Land integratiecirkels'"
 • .
 • Invoeren van het concept van de "'Beste onderneming'"en wat het betekent.
 • Identificatie en ondersteuning van een diversiteit evenement op landniveau.

Contact

Contact

Cynthia van Diejen-Bijloo
Marketing, Business Development & Communicatie Director Benelux

+31 88 260 2600

marketing.nlmail(at)tycointweb.com

Zoeken naar een carrière

Als u een teamspeler bent met een passie en wens om te beschermen wat het belangrijkste is, kijk dan bij onze beschikbare
carrièremogelijkheden

Zoek carrière

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar.
Onze merken